Lokalplan & Servitutter

Ryvangskvarteret er omfattet af en bevarende lokalplan, Lokalplan nr. 251, som Københavns Kommune har udarbejdet efter forhandling med grundejerlaget i 1994 og 1995. Formålet med planen er at opretholde området som boligområde og at sikre bevaringen af den særlige bygningsmasse, dens kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter. Lokalplanens bestemmelser skal derfor overholdes.

Lokalplan nr. 251

Bygge- og Teknikforvaltningen • Plan & Arkitektur • December 1995

„Ryvangskvarteret“, Ydre Østerbro

Fastlægger anvendelsen m.v. til boliger og serviceerhverv.

Download PDF: lokalplan251.pdf