Kontingent

Medlemskab af foreningen er p.t. fastsat til 1050 kr. per år for private, og 2100 kr. per år dersom ejendommen (også) benyttes erhvervsmæssigt eller som ambassade. Beløbet inkluderer snerydning, og bespisning af en person per medlemskontingent ved den årlige generalforsamling (yderligere kurverter kan bestilles).

Indmeldelse i Grundejerlaget sker ved at indbetale det relevante kontingent til konto 5478-7004302 i Nykredit Bank. Husk at angive det fulde navn og adressen ved indbetaling, så kassereren kan opdatere medlemslisten. Bestyrelsen orienterer løbende snerydderen om nye medlemskaber. Kontakt info@ryvangskvarteret.dk for yderligere oplysninger vedr. medlemskab. Kontakt kan også ske til bestyrelsen ved Søren Brunak, Gammel Vartov Vej 22, email: sbrunak (at) brunak.dk.

Bestyrelsen opfordrer alle kvarterets beboere til at orientere nye ejere om grundejerlaget og om hvordan man melder sig ind, og også gerne sende meddelelse herom til bestyrelsen ved info@ryvangskvarteret.dk.