Forside

Ryvangskvarteret ligger i København i området mellem Hellerup og Østerbro. Det er afgrænset af Strandvejen, Ryvangs Alle og Tuborgvej, og er med sine mange store villaer af høj arkitektonisk værdi noget særligt i København. De mange bevaringsværdige og fredede huse, hvoraf hovedparten er bygget i den første del af 1900-tallet, er unikke i den danske bygningskunst og i Københavns historie. Ryvangskvarterets hjemmeside drives af Ryvangs Kvarterets Grundejerlag som blev dannet i februar 1910, i en periode hvor byggeriet af de mange villaer havde taget fart. Hjemmesiden beskriver områdets historie, men er samtidig et aktivt forum for grundejerne hvoraf mange benytter husene som privatboliger, mens andre helt eller delvist bruger dem til ambassadeformål eller til erhverv.

 


Seneste nyt

Den årlige generalforsamling, 2017

Den årlige generalforsamling afholdes Onsdag den 3. maj 2017 kl. 19.00 i Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub i Svanemøllehavnen.

 


Ny hjemmeside

Ryvangskvarteret.dk er blevet opdateret med et nyt design.